CHI TIẾT TUYỂN DỤNG

Nhân viên kế toán (kế toán tổng hợp/ kế toán kho)

 • Thu nhập:

  Thương lượng
 • Hình thức:

  Việc làm toàn thời gian
 • Bằng cấp:

  Không yêu cầu
 • Kinh nghiệm:

  Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
 • Cấp bậc:

  Nhân viên
Mô tả công việc

• Đối chiếu, cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

• Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

• Đối chiếu số dư cuối kỳ và thực thu thực chi.

• Hạch toán thu nhập, khấu hao, công nợ, tài sản cố định, thuế,…

• Thực hiện quyết toán thuế theo pháp luật và đúng thời hạn.

• Theo dõi công nợ. Xử lý công nợ cho công ty.

• Lập báo cáo kế toán – tài chính theo từng quý, năm, tháng theo quy định của công ty.

• Xây dựng phương pháp hạch toán phù hợp với doanh nghiệp.

• Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ khi cần.

• Báo cáo trực tiếp tới cấp Giám đốc hoặc kế toán trưởng (nếu có).

• Bảo quản và lưu trữ các tài liệu kế toán.

Yêu cầu vị trí

• Nắm vững nghiệp vụ kế toán tổng hợp. Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Thành thạo máy tính và các phần mềm công cụ kế toán.

• Kỹ năng tổng hợp, xử lý số liệu và báo cáo.

• Tỉ mỉ, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc.