DANH MỤC SẢN PHẨM

1/ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.duonglong.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà  www.duonglong.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.duonglong.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

- Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website www.duonglong.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.


- Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website www.duonglong.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2./ Phạm vi sử dụng thông tin:
Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

- Giao hàng cho khách hàng.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website www.duonglong.vn như các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.duonglong.vn


3./ Thời gian lưu trữ thông tin:
- Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.duonglong.vn

4./ Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

- Chỉ người  dùng  đã đăng ký và sử dụng dịch vụ của bên Dương Long thì mới có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình, Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

5. / Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

CÔNG TY TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Dương Long
Địa chỉ : 142 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

SĐT: 02703 852 505

6./  Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

- Bất cứ thời điểm nào bạn cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các links thích hợp mà chúng tôi cung cấp.

 

1