Sau khi kết nối nguồn và dây HDMI từ đầu ghi đến tivi xong ta lần lượt thực hiện các bước sau:

Chọn ngôn ngữ tiếng việt cho đầu ghi hình -> chọn tiếp theo


Chọn khu vực và cài đặt thời gian -> chọn tiếp theo


Nhập mật khẩu đầu ghi hình -> tiếp theo


Vẽ 2 lần hình mẫu để sử dụng khi quên mật khẩu


Nhập vào địa chỉ Email để nhận xác thực khi quên mật khẩu đầu ghi. Có thể không nhập


Chọn vào tự động cập nhật -> chọn tiếp theo


Bước này chúng ta có thể đổi tên cho đầu ghi, chọn lại ngôn ngữ .v.v. có thể bỏ qua và chọn tiếp theo


Bước tiếp theo có thể điều chỉnh lại một số thông số của hệ thống như thời gian, múi giờ, … nhấn tiếp theo


Tiếp theo phần này quan trọng. chúng ta có thể chỉnh lại thông số IP của đầu ghi để phù hợp với hệ thống mạng nhà mình. Ip mặc định của đầu ghi dahua có thể không phù họp với 1 số hệ thống mạng của gia đình.


Bước này để kích hoạt quản lý từ xa của đầu ghi dahua qua P2P. Nếu bước trên điền thông tin của IP phù hợp với hệ thống mạng thì bước này sẽ thấy hiện trực tuyến là thành công


Tiếp theo có thể điều chỉnh một số thông số của camera như độ phân giải, độ nén hình ảnh,…


Tiếp theo sẽ chọn chế độ chụp ảnh có thể nhấn tiếp theo để bỏ qua


Tiếp theo chọn chế độ hoạt động của ổ lưu. Luôn chọn ghi đè để lưu trữ dữ liệu được liên tục


Tiếp theo sẽ chọn thời gian lưu trữ dữ liệu trong ngày, trong tuần, chế độ lưu theo chuyển động, sự kiện, liên tục


Sao khi hoàn thành các bước trên chọn ok để kết thúc khởi tạo đầu ghi DahuaCHÚC BẠN THÀNH CÔNG