1. CÀI ĐẶT:


Tải phần mềm config Tool về Tại đây. Sau khi tải phần mềm và giải nén ta bắt đầu tiếng hành cài đặt giống như các phần mềm bình thường khác. Lưu ý chọn ngôn ngữ tiếng anh cho ứng dụng2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CONFIG TOOL:

2.1. Làm quen với giao diện của phần mềm:

1. danh sách thiết bị theo chủng loại.
2. Làm mới lại danh sách thiết bị khi có thông số thiết bị thay đổi.
3. Cài đặt dãy ip cần tìm và đã có mật khẩu.
4. Dùng khởi tạo thiết bị, đổi địa chỉ ip của thiết bị,, nhập xuất thông tin của thiết bị, gán thủ công .
5. Dùng nâng cấp phần mềm cho thiết bị.
6. Dùng cấu hình các thông số điều chỉnh màu sắc của camera
7. Dùng điều chỉnh các thông sô hệ thống
8. Dùng để lấy lại mật khẩu cho thiết bị

2.2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm config tool để khởi tạo thiết bị và điều chỉnh thông số mạng:

• Khi thiết bị chưa được kích hoạt lần đầu sẽ hiển thị Uninitialized -> chọn vào thiết bị đó -> chọn vào initialize

Chọn vào thiết bị cần kích hoạt ->chọn initialize

Nhập đầy đủ thông tin mật khẩu và Email -> chọn next

Chọn tiếp OK

Khi thấy dấu tick xanh hiện lên thì thiết bị đã được kích hoạt -> chọn Finish để hoàn thành

• Sử dụng config tool để thay đổi thông số IP cho thiết bị (hoặc 1 dãi thiết bị) chọn vào Search setting ->nhập vào mật khẩu của thiết bị cần thay đổi địa chỉ ip chọn OK để tìm ra tất cả các thiết bị cùng mật khẩu

Chọn vào thiết bị cần thay đổi địa chỉ IP -> chọn vào Modìy IP -> nhập địa chỉ IP mới vào -> chọn ok để kết thúc

Chọn vào biểu tượng làm mới để thấy ip của thiết bị vừa thay đổi

• Sử dụng phần mềm config tool để chỉnh sửa thông số hình ảnh của thiết bị: Chọn vào Device Config để chỉnh sửa thông số như độ phân giải của camera IP, kiếu mã hóa hình ảnh, tắt bật âm thanh của thiết bị…

• Sử dụng phần mềm config tool để reset mật khẩu của thiết bị. chọn vào password Reset -> chọn thiết bị -> chọn vào Batch Reset để xuất Flie gửi lên hãng. hãng sẽ gửi về 1 file để reset lại mật khẩu thiết bị (sẽ được hướng dẫn tại đây)


CHÚC BẠN THÀNH CÔNG