Có 3 cách để reset mật khẩu đầu ghi dahua:


Cách 1: Reset cứng bằng nút reset trên main của đầu ghi dahua

Nút reset ở đầu ghi thế hệ mới thường được bố trí gần chui nguồn hoặc gần dây cấm sata

ở những đầu ghi dahua cũ sẽ không có nút reset cứng mà nút reset sẽ là 2 chân 1 2 của J1

Để reset đầu ghi trong 2 trường hợp này ta thực hiện như sau: Rút nguồn đầu ghi -> nhấn giử vào nút reset (trường hợp không có nút reset dùng dây đồng nối 2 chân 1 2 của J1 ) -> sau đó ghim nguồn vào ( chú ý vẫn giữ nút reset) giữ nút reset từ 15 đến 20 giây sau khi nghe tiếng “bíp” phát ra từ đầu ghi bỏ nút reset ra chờ cho đầu ghi khởi động lại và cài đặt lại các thông số của đầu ghi là xong.

Chú ý: trường họp này mọi cài đặt của đầu ghi trước khi reset sẽ mất hết đầu ghi đưa về trạng thái xuất xưởng

Sau khi mở màn hình lên chọn vào quên mật khẩu

Bước này lúc đầu tiên nếu có nhập địa chỉ mail vào thì phải liên hệ với người nhập mail để hãng gửi về mã xác thực. Nếu không liên hệ được bắt buột phải reset bằng cách thứ nhất. Nếu chưa nhập mail vào chỉ cần nhập đúng địa chỉ mail vào đầu ghi sẽ tạo ra một mã QR

Sau đó dùng phần mềm DMSS trên điện thoại để quét mã QR code để hãng gửi mã bảo vệ về mail

Sau khi quét mã QR code thành công hệ thống sẽ gửi mã bảo vệ về mail đã được đăng ký.

Tiếp theo nhập mã bảo vệ vào và chọn tiếp theo

Tới đây chỉ cần nhập mật khẩu mới vào chọn lưu lại là xong

Cách 3: cách này sử dụng trình duyệt Web đăng nhập vào IP của đầu ghi sau đó chọn vào “quên mật khẩu”

Trình duyệt sẽ đưa bạn tới trang lấy lại mật khẩu tương tự như trên màn hình ghim trực tiếp vào đầu ghi và các bước thực hiện cũng tương tự như trên

Cũng sử dụng phần mềm DMSS để quét QR code và gửi về mail sau đó nhập mã bảo vệ và đặt lại mật khẩu mới là xong

Chú ý: cách 2 và cách 3 sẽ chỉ khôi phục lại mật khẩu của đầu ghi không làm mất thông số cài đặt và cấu hình bên trong. thường được sử dụng ở những đầu ghi IP sẽ không phải cấu hình lại tất cả camera


CHÚC BẠN THÀNH CÔNG