Sau khi đăng nhập địa chỉ ip của đầu ghi analog dahua vào trình duyệt Web chúng ta thực hiện lần lượt các bước sau:


Chọn vào quản lý -> chọn vào camera


Chọn vào loại kênh -> nhấn check vào ô camera ip để mở camera ip mà đầu ghi hổ trợ -> chọn lưu lại. đầu ghi sẽ khởi động lại để lưu cấu hình lại


Sau khi đầu ghi đã khởi động lại xong đăng nhập lại vào đầu ghi chọn vào camera -> chọn vào Đăng ký -> chọn thêm bằng tay -> điền đầy đủ thông tin camera IP cần thêm vào đầu ghi (chú ý: camera ip có thể thêm bằng địa chỉ ip nếu trong cùng mạng nội bộ hoăc thêm bằng tên miền nếu khác hệ thống mạng) -> chọn lưu lại


Chọn vào làm mới -> nếu ở trạng thái màu đỏ thì camera thêm vào chưa thành công xem lại các thông số như tên miền, mật khẩu camera ip …..


Nếu trạnh thái màu xanh thì đã thêm camera vào thành công


CHÚC BẠN THÀNH CÔNG