Tài khoản Ezviz đã có kết nối với camera. Nếu bạn chưa có tài khoản hoặc chưa kết nối với camera, hãy tham khảo tại đây:

CÁCH 1: Chia sẻ camera cho các điện thoại khác

Bạn vào mục cài đặt
Sau đó chọn mục chia sẻ
Rồi điền tài khoản email của tài khoản phụ cần chia sẻ

Chia sẻ camera Imou bằng tài khoản phụ

Cuối cùng là bạn phân quyền cho tài khoản phụ: bạn có thể chỉ chọn cho toàn bộ các quyền, hoặc giới hạn quyền.

Phân quyền xem camera Imou

Bây giờ tài khoản phụ đã có thể xem trên bất cứ thiết bị nào nó đăng nhập

CÁCH 2: Chia sẻ qua QRcode

Bạn vào mục cài đặt chọn Chia sẻ bằng QRCODE

Chia sẻ camera Imou bằng QRcode

Giờ bạn đăng nhập vào tài khoản phụ, ấn chọn + thêm camera bằng quét mã QR, sau đó yêu cầu truy cập và đợi tài khoản chính đồng

Yêu cầu được cấp quyền camera

Mở tài khoản chính rồi vào mục tin nhắn hệ thống sau đó bấm xác nhận đồng ý. Bây giờ camera có thể xem được trên tài khoản phụ rồi.

Xác nhận chia sẻ camera Imou