Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

1. Phần mềm quản lý tập trung camera ivms 4200 v3.0 bản full: Tải về


2. Phần mềm quản lý tập trung bản nhẹ ivms 4200 Lite: Tải về


3. Phần mềm tìm và kích hoạt thiết bị trong mạng nội bộ SADP Tool: Tải về


4. Phần mềm cấu hình hàng loạt Batch Config: Tải về


5. Phần mềm xem lại video trên PC: Tải về


6. Phần mềm xem camera trên mobile bằng tên miền ddns ivms 4500 : Tải về Android Hoặc Tải về IOS


7. Phần mềm xem camera bằng hikconnect: Tải về Android Hoặc Tải về IOS


8. Phần mềm hổ trợ từ xa ultraview: Tải về

1