I. Các bước cài đặt và kết nối camera C3W pro sẽ giống với camera C6N: có thể xem lại : Tại đây


II. Các bước cài đặt âm thanh báo động cho camera C3W pro


1. Vào cài đặt:2. Chọn thông báo động:3. Chọn phát hiện người -> vào chọn chế độ -> Âm thanh tùy chỉnh -> bât cảnh báo bằng đèn (có thể không bật) -> bấm giữ vào Micro để ghi âm -> đặt tên file ghi âm và lưu lại


4. Chỉnh âm lượng và lưu lại :
Good Luck