1. Đăng ký tài khoản quản lý tên miền cameraddns.net


1.1. Truy câp trang cameraddns.net chọn đăng ký tài khoản1.2. Điền đầy đủ thông tin đăng ký tên miền cameraddns.netLưu ý: địa chỉ Email đăng ký phải là mail đang sử dụng để nhận được link xác nhận kích hoạt2. Đăng ký một tên miền mới cho thiết bị:


Đăng nhập vào tài khoản cameraddns vừa tạoNhập tên miền cho thiết bịTên miền đã tạo thành công3. Thêm tên miền cameraddns vào thiết bị trên trình duyệt Web:


Chọn chế độ đăng ký tên miền “DDNS Type” là “NO-IP”Sau khi cấu hình vào thiết bị thành công trên tài khoản camera ddns sẽ báo đã cập nhật được IP4. Khai báo tên miền camera ddns xem trên máy tính và thiết bị đi động:


1. Khai báo xem trên phần mềm ivms 4200:


2. Khai báo xem trên Ứng dụng ivms 4500:CHÚC BẠN THÀNH CÔNG