1. Chỉnh sửa ngày giờ đầu ghi Hikvision bằng trình duyệt web:


Đăng nhập vào địa chỉ IP của đầu ghi bằng trình duyệt: điền user và mật khẩu vào -> đăng nhập


Vào cài đặt (configuration) -> cài đặt hệ thống (System settings) -> vào cài đặt thời gian (time settings) -> chọn đồng bộ thời gian với máy tính -> lưu lại (Save)


2. Chỉnh sửa thời gian đầu ghi Hikvision bằng phần mềm ivms 4500 trên điện thoại:


Mở phần mềm ivms 4500 trên điện thoại và làm theo hướng dẫn

Chọn vào 3 gạch bên góc trái -> vào thiết bị

Chọn vào tên miền của đầu ghi -> chọn vào 3 chấm phía cuối

Chọn vào remote configuration -> chọn time configuration

Chọn vào đồng bộ thời gian với điện thoại là xongCHÚC BẠN THÀNH CÔNG