Các bước tạo tài khoản và kết nối với thiết bị thông qua trình duyệt web


1.Tạo tài khoản hik-connect: trên trình duyệt web đăng nhập vào trang https://www.hik-connect.com/


Chọn vào Register để tạo tài khoản mới


Lưu ý

• Mật khẩu phải từ lớn hơn 8 ký tự bao gồm cả chữ cái, số, và ký tự đặt biệt (@.#.$...)

• Địa chỉ Email phải là địa chỉ đang được sử dụng để nhận về code xác thực và phục hồi lại tài khoản khi quên mật khẩu

• Có thể sử dụng số điện thoại thay thế cho mail2. Thêm thiết bị vào tài khoản hik-connect:


Giao diện và tính năng của các icon trên web

1. Chọn vào quản lý thiết bị

2. Chọn “+” để bắt đầu thêm thiết bị mới

3. Nhập số seri của thiết bị vào.

4. Chọn tìm kiếm

5. Sau khi thấy thiết bị chọn dấu “+” để thêm vào tài khoản

6. Nhập mã xác thực thiết bị được in trên tem camera ip hoặc trong cài đặt mạng đối với đầu ghi

7. Chọn Add

8. Thay đổi tên thiết bị để dễ quản lý khi có nhiều thiết bị được thêm vào

9. Chọn OK để hoàn thành việc thêm thiết bị vào tài khoản hik-connect


Khi thấy hiện online thì thiết bị đã được kết nối thành công. Tiếp theo chỉ cần tải ứng dụng hik-connet về đăng nhập tài khoản vừa tạo là có thể quản lý thiết bị từ xa


Các bạn có thể tải các phần mềm của HIKVISION Tại Đây