Tải phần mềm của HIKVISION: Tại Đây
1. Tìm thiết bị cần khôi phục mật khẩu:

2. Vào tab reset password: chọn Export -> chọn thư mục và lưu File .xml lại -> ẩn phần mềm ivms 4200 (lưu ý không được tắt phần mềm IVMS 4200 hoặt rút nguồn đầu ghi trong khi thực hiện các bước ).3. Vào trình duyệt Web đăng nhập vào Email để gửi File phục hồi cho hãng:4. Chờ hãng gửi về File đính kèm để phục hồi mật khẩu: khoảng từ 5 đến 10 phút (Lưu ý trong giờ hành chánh nhé).5. Mở lại phần mềm IVMS 4200: chọn import file -> chọn file đính kèm hãng gửi về -> nhập lại mật khẩu cần đặt rồi chọn OK6. Phục hồi mật khẩu thành công sẽ nhận được thông báo password đã được reset:
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG