1. Đăng nhập vào IP của đầu ghi analog bằng trình duyệt Web2. Các bước cấu hình đầu ghi analog nhận camera ip1. Chọn vào cấu hình cài đặt thông số đầu ghi hình hikvision

2. Chọn cài đặt hệ thống

3. Vào cài đặt thông số camera IP

4. Thêm vào camera IP cần gán vào đầu ghi analog và điền đầy đủ thông sốTương tự có thể thêm camera từ đầu ghi ở xa về đầu ghi khác bằng tên miền cameraddns của Hikvision


Hướng dẫn cài đặt tên miền cameraddns của Hikvision tại đây3. Khi thấy hiên Online thì camera Ip đã được thêm vào thành công:Chú ý: khi thêm vào mà status báo offline thì kiểm tra lại thông số cài đặt của camera ip hoặc đầu ghi cần kéo về:1. Độ phân giải của camera ip phải phù hơp với độ phân giải của đầu ghi

2. Băng thông của camera ip không để quá lớn

3. Chế độ mã hóa của camera ip phải phù hợp với đầu ghi. Ví dụ đầu ghi analog mã hóa H265/H265+ thì camera ip cũng phải H265 hoăc thấp hơn là H264CHÚC BẠN THÀNH CÔNG