1. Link tải phần mềm tại đây : tải về giải nén


2. Cài đặt:


1. Tên đăng nhập phần mềm

2. Đặt mật khẩu khi đăng nhập phần mềm

3. Nhập lại mật khẩu phía trên

4. Chọn để đăng nhập không cần hỏi mật khẩu

5. Đăng nhập


3. Hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm ivms 4200:


1. Xem trực tiếp: Modul Main View (Xem trực tiếp) cho phép xem trực tiếp, hỗ trợ một số thao tác cơ bản như chụp hình, ghi hình, điều khiển PTZ, …

2. Xem lại (Xem lại từ xa): cho phép tìm kiếm, xem lại và trích xuất tệp tin ghi hình.

3. Quản lý thiết bị: cho phép thêm, chỉnh sửa và xóa thiết bị, và các thiết bị có thể đưa vào nhóm để quản lý.


Hướng dẫn thêm thiết bị đầu ghi hình và camera ip vào phần mềm ivms 4200:


1. Chọn device

2. Gán đầu ghi hoặc camera vào phần mềm quản lý

3. Thêm bằng địa chỉ ip hoặc bằng tên miền

4. Thêm bằng tài khoản hikconnect đã tạo (Hướng dẫn tại đây)