Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi IP Hikvision

Đầu ghi camera 32 kênh IP Hikvison DS-7732NI-I4(B) Đầu ghi camera 32 kênh IP Hikvison DS-7732NI-I4(B)
-9%

Đầu ghi camera 32 kênh IP Hikvison DS-7732NI-I4(B)

20.950.000₫ 22.990.000₫
-9%
Hàng order
Đầu ghi camera 16 kênh IP Hikvison DS-7716NI-I4/16P(B) Đầu ghi camera 16 kênh IP Hikvison DS-7716NI-I4/16P(B)
-9%

Đầu ghi camera 16 kênh IP Hikvison DS-7716NI-I4/16P(B)

23.580.000₫ 25.990.000₫
-9%
Hàng order
Đầu ghi camera 16 kênh IP Hikvison DS-7716NI-I4(B) Đầu ghi camera 16 kênh IP Hikvison DS-7716NI-I4(B)
-13%

Đầu ghi camera 16 kênh IP Hikvison DS-7716NI-I4(B)

18.320.000₫ 20.990.000₫
-13%
Hàng order
Đầu ghi camera 32 kênh Hikvison IP DS-7732NI-K4/16P Đầu ghi camera 32 kênh Hikvison IP DS-7732NI-K4/16P
-8%

Đầu ghi camera 32 kênh Hikvison IP DS-7732NI-K4/16P

22.970.000₫ 24.990.000₫
-8%
Hàng order
Đầu ghi camera 32 kênh Hikvison IP DS-7732NI-K4 Đầu ghi camera 32 kênh Hikvison IP DS-7732NI-K4
-13%

Đầu ghi camera 32 kênh Hikvison IP DS-7732NI-K4

16.480.000₫ 18.990.000₫
-13%
Hàng order
Đầu ghi camera 16 kênh Hikvison IP DS-7716NI-K4/16P Đầu ghi camera 16 kênh Hikvison IP DS-7716NI-K4/16P
-13%

Đầu ghi camera 16 kênh Hikvison IP DS-7716NI-K4/16P

19.200.000₫ 21.990.000₫
-13%
Hàng order
Đầu ghi camera 16 kênh Hikvison IP DS-7716NI-K4 Đầu ghi camera 16 kênh Hikvison IP DS-7716NI-K4
-9%

Đầu ghi camera 16 kênh Hikvison IP DS-7716NI-K4

12.800.000₫ 13.990.000₫
-9%
Hàng order
Đầu ghi camera 32 kênh Hikvison IP DS-7632NI-K2/16P Đầu ghi camera 32 kênh Hikvison IP DS-7632NI-K2/16P
-10%

Đầu ghi camera 32 kênh Hikvison IP DS-7632NI-K2/16P

17.000.000₫ 18.990.000₫
-10%
Hàng order
Đầu ghi camera 32 kênh Hikvison IP DS-7632NI-K2 Đầu ghi camera 32 kênh Hikvison IP DS-7632NI-K2
-5%

Đầu ghi camera 32 kênh Hikvison IP DS-7632NI-K2

10.430.000₫ 10.990.000₫
-5%
Hàng order
Đầu ghi camera 16 kênh Hikvison IP DS-7616NI-K2/16P Đầu ghi camera 16 kênh Hikvison IP DS-7616NI-K2/16P
-4%

Đầu ghi camera 16 kênh Hikvison IP DS-7616NI-K2/16P

12.710.000₫ 13.290.000₫
-4%
Hàng order
Đầu ghi camera 16 kênh Hikvison IP DS-7616NI-K2 Đầu ghi camera 16 kênh Hikvison IP DS-7616NI-K2
-7%

Đầu ghi camera 16 kênh Hikvison IP DS-7616NI-K2

6.400.000₫ 6.900.000₫
-7%
Hàng order
Đầu ghi camera 08 kênh Hikvison IP DS-7608NI-K2/8P Đầu ghi camera 08 kênh Hikvison IP DS-7608NI-K2/8P
-5%

Đầu ghi camera 08 kênh Hikvison IP DS-7608NI-K2/8P

9.290.000₫ 9.790.000₫
-5%
Hàng order
Đầu ghi camera 08 kênh Hikvison IP DS-7608NI-K2 Đầu ghi camera 08 kênh Hikvison IP DS-7608NI-K2
-9%

Đầu ghi camera 08 kênh Hikvison IP DS-7608NI-K2

5.610.000₫ 6.190.000₫
-9%
Hàng order
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K1 (B) Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K1 (B)
-10%

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K1 (B)

4.470.000₫ 4.990.000₫
-10%
Hàng order
Đầu ghi camera 08 kênh IP Hikvison DS-7608NI-K1/8P (B) Đầu ghi camera 08 kênh IP Hikvison DS-7608NI-K1/8P (B)
-8%

Đầu ghi camera 08 kênh IP Hikvison DS-7608NI-K1/8P (B)

7.010.000₫ 7.590.000₫
-8%
Hàng order

Sản phẩm đã xem

1