Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Camera Uniview

Camera IP Speed Dome 2.0 Mp UNV IPC6322SR-X22P-C Camera IP Speed Dome 2.0 Mp UNV IPC6322SR-X22P-C
-54%

Camera IP Speed Dome 2.0 Mp UNV IPC6322SR-X22P-C

9.859.000₫ 21.390.000₫
-54%
Hàng order
Camera IP Speed Dome 2.0 Mp UNV IPC6322LR-X22-C Camera IP Speed Dome 2.0 Mp UNV IPC6322LR-X22-C
-54%

Camera IP Speed Dome 2.0 Mp UNV IPC6322LR-X22-C

8.711.000₫ 18.895.000₫
-54%
Hàng order
Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel UNV IPC672LR-AX4DUPK Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel UNV IPC672LR-AX4DUPK
-54%

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel UNV IPC672LR-AX4DUPK

3.559.000₫ 7.725.000₫
-54%
Hàng order
Camera IP Speed Dome 2.0 Mp UNV IPC672LR-AX4DUPKC Camera IP Speed Dome 2.0 Mp UNV IPC672LR-AX4DUPKC
-54%

Camera IP Speed Dome 2.0 Mp UNV IPC672LR-AX4DUPKC

3.919.000₫ 8.500.000₫
-54%
Hàng order
Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel UNV IPC672LR-ADUPKF40 Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel UNV IPC672LR-ADUPKF40
-54%

Camera IP Speed Dome 2.0 Megapixel UNV IPC672LR-ADUPKF40

2.881.000₫ 6.250.000₫
-54%
Hàng order
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel UNV IPC2325EBR5-DUPZ Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel UNV IPC2325EBR5-DUPZ
-54%

Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel UNV IPC2325EBR5-DUPZ

5.739.000₫ 12.450.000₫
-54%
Hàng order
Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel UNV IPC2125SR3-ADUPF40 Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel UNV IPC2125SR3-ADUPF40
-54%

Camera IP hồng ngoại 5.0 Megapixel UNV IPC2125SR3-ADUPF40

3.033.000₫ 6.580.000₫
-54%
Hàng order
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124LR5-DUPF40M-F Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124LR5-DUPF40M-F
-54%

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel UNV IPC2124LR5-DUPF40M-F

2.005.000₫ 4.350.000₫
-54%
Hàng order
Camera IP 2.0 Megapixel UNV IPC2222EBR5-HDUPF40 Camera IP 2.0 Megapixel UNV IPC2222EBR5-HDUPF40
-54%

Camera IP 2.0 Megapixel UNV IPC2222EBR5-HDUPF40

2.996.000₫ 6.500.000₫
-54%
Hàng order
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222ER5-DUPF40-C Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222ER5-DUPF40-C
-54%

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222ER5-DUPF40-C

2.959.000₫ 6.410.000₫
-54%
Hàng order
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222SR5-UPF40-B Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222SR5-UPF40-B
-54%

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222SR5-UPF40-B

2.549.000₫ 5.530.000₫
-54%
Hàng order
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222SR5-UPF60-B Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222SR5-UPF60-B
-54%

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2222SR5-UPF60-B

2.549.000₫ 5.530.000₫
-54%
Hàng order
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2122SR3-UPF40-C Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2122SR3-UPF40-C
-54%

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2122SR3-UPF40-C

2.148.000₫ 4.660.000₫
-54%
Hàng order
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2122LR5-UPF40M-F Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2122LR5-UPF40M-F
-54%

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2122LR5-UPF40M-F

1.152.000₫ 2.500.000₫
-54%
Hàng order
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2122LR5-UPF28M-F Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2122LR5-UPF28M-F
-54%

Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC2122LR5-UPF28M-F

1.152.000₫ 2.500.000₫
-54%
Hàng order

Sản phẩm đã xem

1