Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi IP HD-Paragon

Đầu ghi IP 4K 16 kênh HDParagon HDS-N7716I-4K/E Đầu ghi IP 4K 16 kênh HDParagon HDS-N7716I-4K/E
-10%

Đầu ghi IP 4K 16 kênh HDParagon HDS-N7716I-4K/E

15.360.000₫ 16.990.000₫
-10%
Hàng order
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HDPARAGON HDS-N7632I-4K/P Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HDPARAGON HDS-N7632I-4K/P
-58%

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HDPARAGON HDS-N7632I-4K/P

7.816.000₫ 18.504.000₫
-58%
Hàng order
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HDPARAGON HDS-N7632I-4K Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HDPARAGON HDS-N7632I-4K
-11%

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HDPARAGON HDS-N7632I-4K

12.516.000₫ 13.990.000₫
-11%
Hàng order
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HDPARAGON HDS-N7616I-4K/P Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HDPARAGON HDS-N7616I-4K/P
-10%

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HDPARAGON HDS-N7616I-4K/P

15.252.000₫ 16.990.000₫
-10%
Hàng order
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HDPARAGON HDS-N7616I-4K Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HDPARAGON HDS-N7616I-4K
-15%

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HDPARAGON HDS-N7616I-4K

7.680.000₫ 8.990.000₫
-15%
Hàng order
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4K/P Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4K/P
-14%

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4K/P

11.148.000₫ 12.990.000₫
-14%
Hàng order
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4K Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4K
-4%

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4K

6.732.000₫ 6.999.000₫
-4%
Hàng order
Đầu ghi hình IP 16 kênh HDPARAGON HDS-N7616I-4KP Đầu ghi hình IP 16 kênh HDPARAGON HDS-N7616I-4KP
-8%

Đầu ghi hình IP 16 kênh HDPARAGON HDS-N7616I-4KP

5.364.000₫ 5.799.000₫
-8%
Hàng order
Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4KP/P Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4KP/P
-6%

Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4KP/P

8.412.000₫ 8.990.000₫
-6%
Hàng order
Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4KP Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4KP
-5%

Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7608I-4KP

4.632.000₫ 4.899.000₫
-5%
Hàng order
Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7604I-4K/P Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7604I-4K/P
-6%

Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7604I-4K/P

6.312.000₫ 6.690.000₫
-6%
Hàng order
Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7604I-4K Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7604I-4K
-9%

Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7604I-4K

4.200.000₫ 4.600.000₫
-9%
Hàng order
Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7108I-QM/P Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7108I-QM/P
-6%

Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7108I-QM/P

6.504.000₫ 6.899.000₫
-6%
Hàng order
Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7108I-QM Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7108I-QM
-8%

Đầu ghi hình IP 8 kênh HDPARAGON HDS-N7108I-QM

3.408.000₫ 3.699.000₫
-8%
Hàng order
Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7104I-QM/P Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7104I-QM/P
-5%

Đầu ghi hình IP 4 kênh HDPARAGON HDS-N7104I-QM/P

4.836.000₫ 5.090.000₫
-5%
Hàng order

Sản phẩm đã xem

1