Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu Ghi Analog KBvision

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi2K8116H2 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi2K8116H2
-50%

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi2K8116H2

12.500.000₫ 25.000.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi hình XVR phát hiện khuôn mặt KBVISION KX-EAi4K8116H2 Đầu ghi hình XVR phát hiện khuôn mặt KBVISION KX-EAi4K8116H2
-50%

Đầu ghi hình XVR phát hiện khuôn mặt KBVISION KX-EAi4K8116H2

16.600.000₫ 33.200.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi 5in1 AI 8 kênh KBVISION KX-EAi4K8108H2 Đầu ghi 5in1 AI 8 kênh KBVISION KX-EAi4K8108H2
-50%

Đầu ghi 5in1 AI 8 kênh KBVISION KX-EAi4K8108H2

10.100.000₫ 20.200.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi 5in1 AI 4 kênh KBVISION KX-EAi4K8104H2 Đầu ghi 5in1 AI 4 kênh KBVISION KX-EAi4K8104H2
-50%

Đầu ghi 5in1 AI 4 kênh KBVISION KX-EAi4K8104H2

7.400.000₫ 14.800.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi2K8108H2 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi2K8108H2
-50%

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi2K8108H2

6.500.000₫ 13.000.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi2K8104H2 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi2K8104H2
-50%

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi2K8104H2

4.100.000₫ 8.200.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8232H2 Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8232H2
-50%

Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8232H2

8.000.000₫ 16.000.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8216H2 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8216H2
-50%

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8216H2

6.590.000₫ 13.180.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi hình  5 in 1 KBVISION KX-DAi8116H2 Đầu ghi hình  5 in 1 KBVISION KX-DAi8116H2
-50%

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-DAi8116H2

6.050.000₫ 12.100.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8108H2 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8108H2
-50%

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8108H2

3.800.000₫ 7.600.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8104H2 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8104H2
-50%

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8104H2

2.800.000₫ 5.600.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi hình 4K 5in1 KBVISION KX-E4K8108H1 Đầu ghi hình 4K 5in1 KBVISION KX-E4K8108H1
-50%

Đầu ghi hình 4K 5in1 KBVISION KX-E4K8108H1

7.900.000₫ 15.800.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D4K8108H1 Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D4K8108H1
-50%

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D4K8108H1

4.090.000₫ 8.180.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D4K8104H1 Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D4K8104H1
-50%

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D4K8104H1

2.950.000₫ 5.900.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D2K8216H1 Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D2K8216H1
-50%

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D2K8216H1

7.990.000₫ 15.980.000₫
-50%
Hàng order

Sản phẩm đã xem

1