Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

PCDL-AMD

PC AMDL 01
-20%

PC AMDL 01

3.990.000₫ 4.990.000₫
-20%
PC AMDL 02
-6%

PC AMDL 02

4.990.000₫ 5.290.000₫
-6%
PCDL Homework A3CB450M
-13%

PCDL Homework A3CB450M

5.430.000₫ 6.230.000₫
-13%
PCDL Homework R56B450M
-16%

PCDL Homework R56B450M

7.459.000₫ 8.900.000₫
-16%
PC AMDL 03
-9%

PC AMDL 03

7.490.000₫ 8.190.000₫
-9%
PC AMDL 04
-10%

PC AMDL 04

10.790.000₫ 11.998.000₫
-10%
PCDL Gaming Ryzen 75V1650
-27%

PCDL Gaming Ryzen 75V1650

11.400.000₫ 15.600.000₫
-27%
PCDL Gaming R55V1650OC
-6%

PCDL Gaming R55V1650OC

14.690.000₫ 15.600.000₫
-6%
PC AMDL 05
-9%

PC AMDL 05

15.490.000₫ 16.990.000₫
-9%
PCDL Gaming R55V1660S
-10%

PCDL Gaming R55V1660S

18.900.000₫ 21.000.000₫
-10%
PCDL Gaming Ryzen 75V1660S
-17%

PCDL Gaming Ryzen 75V1660S

19.410.000₫ 23.460.000₫
-17%
PC AMDL 06
-8%

PC AMDL 06

20.190.000₫ 21.900.000₫
-8%
PCDL Gaming R55V3050
-5%

PCDL Gaming R55V3050

20.990.000₫ 22.100.000₫
-5%
PCDL Gaming R97V3060ti
-1%

PCDL Gaming R97V3060ti

26.900.000₫ 27.200.000₫
-1%
PCDL Gaming R75V3060ti
-6%

PCDL Gaming R75V3060ti

33.000.000₫ 35.100.000₫
-6%

Sản phẩm đã xem

1