Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi IP Dahua

Đầu ghi hình IP 64 kênh Dahua DHI-NVR5464-4KS2 Đầu ghi hình IP 64 kênh Dahua DHI-NVR5464-4KS2
-56%

Đầu ghi hình IP 64 kênh Dahua DHI-NVR5464-4KS2

10.450.000₫ 23.936.000₫
-56%
Hàng order
Đầu ghi hình IP 32 kênh Dahua DHI-NVR5432-4KS2 Đầu ghi hình IP 32 kênh Dahua DHI-NVR5432-4KS2
-56%

Đầu ghi hình IP 32 kênh Dahua DHI-NVR5432-4KS2

9.539.000₫ 21.842.000₫
-56%
Hàng order
Đầu ghi hình IP 16 kênh Dahua DHI-NVR5416-4KS2 Đầu ghi hình IP 16 kênh Dahua DHI-NVR5416-4KS2
-56%

Đầu ghi hình IP 16 kênh Dahua DHI-NVR5416-4KS2

8.885.000₫ 20.352.000₫
-56%
Hàng order
Đầu ghi hình IP 32 kênh Dahua DHI-NVR5232-4KS2 Đầu ghi hình IP 32 kênh Dahua DHI-NVR5232-4KS2
-56%

Đầu ghi hình IP 32 kênh Dahua DHI-NVR5232-4KS2

7.036.000₫ 16.116.000₫
-56%
Hàng order
Đầu ghi hình IP 16 kênh Dahua DHI-NVR5216-4KS2 Đầu ghi hình IP 16 kênh Dahua DHI-NVR5216-4KS2
-56%

Đầu ghi hình IP 16 kênh Dahua DHI-NVR5216-4KS2

5.839.000₫ 13.376.000₫
-56%
Hàng order
Đầu ghi hình IP 8 kênh Dahua DHI-NVR5208-4KS2 Đầu ghi hình IP 8 kênh Dahua DHI-NVR5208-4KS2
-56%

Đầu ghi hình IP 8 kênh Dahua DHI-NVR5208-4KS2

5.396.000₫ 12.360.000₫
-56%
Hàng order
Đầu ghi 32 kênh IP H.265 Dahua DHI-NVR4232-4KS2 Đầu ghi 32 kênh IP H.265 Dahua DHI-NVR4232-4KS2
-56%

Đầu ghi 32 kênh IP H.265 Dahua DHI-NVR4232-4KS2

4.449.000₫ 10.186.000₫
-56%
Hàng order
Đầu ghi IP 16 kênh DAHUA DHI-NVR4216-4KS2/L Đầu ghi IP 16 kênh DAHUA DHI-NVR4216-4KS2/L
-56%

Đầu ghi IP 16 kênh DAHUA DHI-NVR4216-4KS2/L

2.889.000₫ 6.600.000₫
-56%
Hàng order
Đầu ghi IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L Đầu ghi IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L
-56%

Đầu ghi IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L

2.589.000₫ 5.920.000₫
-56%
Hàng order
Đầu ghi hình IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR2116HS-4KS2 Đầu ghi hình IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR2116HS-4KS2
-50%

Đầu ghi hình IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR2116HS-4KS2

2.090.000₫ 4.180.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi IP 8 kênh PoE Dahua DHI-NVR2108-8P-4KS2 Đầu ghi IP 8 kênh PoE Dahua DHI-NVR2108-8P-4KS2
-2%

Đầu ghi IP 8 kênh PoE Dahua DHI-NVR2108-8P-4KS2

6.880.000₫ 7.020.000₫
-2%
Hàng order
Đầu ghi IP 4 kênh PoE Dahua DHI-NVR2104-P-4KS2 Đầu ghi IP 4 kênh PoE Dahua DHI-NVR2104-P-4KS2
-3%

Đầu ghi IP 4 kênh PoE Dahua DHI-NVR2104-P-4KS2

4.950.000₫ 5.090.000₫
-3%
Hàng order
Đầu ghi camera 16 kênh IP Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2/L Đầu ghi camera 16 kênh IP Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2/L
-50%

Đầu ghi camera 16 kênh IP Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2/L

2.369.000₫ 4.700.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi camera 8 kênh IP Dahua DHI-NVR4108HS-4KS2/L Đầu ghi camera 8 kênh IP Dahua DHI-NVR4108HS-4KS2/L
-50%

Đầu ghi camera 8 kênh IP Dahua DHI-NVR4108HS-4KS2/L

2.039.000₫ 4.100.000₫
-50%
Hàng order
Đầu ghi camera 4 kênh IP Dahua DHI-NVR4104HS-4KS2/L Đầu ghi camera 4 kênh IP Dahua DHI-NVR4104HS-4KS2/L
-49%

Đầu ghi camera 4 kênh IP Dahua DHI-NVR4104HS-4KS2/L

1.839.000₫ 3.600.000₫
-49%
Hàng order

Sản phẩm đã xem

1