Sau khi đầu ghi, camera đã được kích hoạt và cài đặt IP xong (Hướng dẫn tại đây) chúng ta lần lượt thực hiện theo các bước sau.

1. Đăng nhập địa chỉ IP của thiết bị trên trình duyệt Web


2. Chọn vào sự quản lý -> chọn mạng lưới


Chọn vào cài đặt DDNS cho thiết bị -> chọn kích hoạt ddns -> nhập vào tên miền của thiết bị -> chọn lưu lại


Sau khi tên miền được tạo thành công tên miền không bị trùng thì trạng thái đã kết nối sẽ hiện lên. Nếu tên miền trùng sẽ báo lỗi và cần thay đổi lại tên miền cho phù hơp


Để tên miền hoạt động trên thiết bị cần mở port cho thiết bị, port mặc định của thiết bị dahua là 80,37777, 37778. Hướng dẫn mở port cho camera có thể xem lại Tại đây


CHÚC BẠN THÀNH CÔNG