Trang chủ

Thể lệ

Liên hệ

Tết Chơi Lớn

Hỗ Trợ Hết Trớn

Combo Camera 1

-Camera 2CE16C0T-IT5 (1MP)
-Camera 2CE16C0T-IT3 (1MP)
-Camera 2CE16C0T-IR (1MP)
-Đầu Ghi 7104 HGHI-F1
Giá 3.990.000 VND

Combo Camera 2

-Camera 2CE16D0T-ITMFS (2MP)
-Camera 2CE16D0T-IT5 (2MP)
-Camera 2CE16D0T-PIRL (2MP)
-Đầu Ghi 7104 HGHI-F1
Giá 4.290.000 VND

Combo Camera 3

-Camera 2CE16D8T-ITP (2MP)
-Camera 2CE56D8T-IT3 (2MP)
-Camera 2CE71D0T-PIRL (2MP)
-Đầu Ghi 7104 HGHI-F1
Giá 4.690.000 VND

Combo Camera 4

-Camera 2CE11H0T-PIRL (5MP)
-Camera 2CE16H0T-IT (5MP)
-Camera 2CE16H1T-IT3 (5MP)
-Camera 2CE16H0T-IT3F
-Đầu Ghi 7104 HUHI-K1/E
Giá 5.890.000 VND

Combo Camera 5

-Camera 2CE11H0t-PIRL(5MP)
-Camera 2CE16H1T-IT5 (5MP)
-Camera 2CE16H0T-IT3F
-Đầu Ghi 7104 HUHI K1/E(S)
Giá 5.990.000 VND

Combo Camera 6

-Camera HDS-1895DTVT-IR5(3MP)
-Camera HDS-1895TVT-IR (3MP)
-Đầu Ghi HDS-7204TVI HDMI/K)
Giá 6.790.000 VND

Combo Camera 7

-Camera DS-2CE56F1T-ITM (3MP)
-Camera HDS-2CE16H7T-IT3Z
-Đầu Ghi DS-7104 HQHI-K1
Giá 7.250.000 VND

DNTN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DƯƠNG LONG


Địa chỉ: 142 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP.Vĩnh Long


Mã số thuế:1500444326


Điện Thoại:02703852505

Hỗ mua hàng

Chính sách công ty